paarden in de wei onder een grote boom

De gemeente is de ‘eerste overheid’ en geeft lokaal uitvoering aan landelijke wet- en regelgeving. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bepalend voor de prioriteiten en eigen (extra) wensen die de Wassenaarse gemeenschap aan de politiek meegeeft. Dit zie je terug in ons Wassenaarse coalitieakkoord ‘Zelfstandig en Verantwoordelijk’.

Dat akkoord is medebepalend voor ons dagelijkse werk en de producten, diensten en resultaten die we als medewerkers van de ambtelijke organisatie leveren. De maatschappelijke opgaven die we met elkaar hebben zijn vertaald in het document Op weg naar Wassenaar 2030. We vertellen je graag meer over ons werk.

Als je voor Wassenaar gaat werken, zul je vaak te vinden zijn in Raadhuis De Paauw. Gemeentesecretaris Hélène Oppatja neemt je in deze video alvast mee in een rondleiding door dit voormalige paleis!

College van burgemeester en wethouders (college van B&W)

Het college vormt het dagelijks bestuur van iedere gemeente, dus ook van Wassenaar. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de gemeenteraad. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van woningbouwprojecten en het verstrekken van subsidies aan instellingen en organisaties. Het college heeft echter ook eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals het verlenen van vergunningen, het benoemen van ambtenaren en het verkopen van grond.

De burgemeester is voorzitter van het college. Hij werkt samen met de gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur. Het college vergadert wekelijks op dinsdag in Raadhuis De Paauw. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel wordt na iedere collegevergadering een openbare besluitenlijst gepubliceerd.

Ieder lid van het college heeft een eigen pakket (portefeuille) aan onderwerpen waar hij of zij verantwoordelijk voor is.