paarden in de wei onder een grote boom

De gemeente is de ‘eerste overheid’ en geeft lokaal uitvoering aan landelijke wet- en regelgeving. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bepalend voor de prioriteiten en eigen (extra) wensen die de Wassenaarse gemeenschap aan de politiek meegeeft. Dit zie je terug in ons Coalitieakkoord ’Wassenaar_2022-2026-_zelfbewust_duurzaam_realistisch.

Dat akkoord is medebepalend voor ons dagelijkse werk en de producten, diensten en resultaten die we als medewerkers van de ambtelijke organisatie leveren. Ook zijn hierin de maatschappelijke opgaven opgenomen waar we aan werken.

Als je voor Wassenaar gaat werken, zul je vaak te vinden zijn in Raadhuis De Paauw. Voormalig gemeentesecretaris Hélène Oppatja neemt je in deze video alvast mee in een rondleiding door dit voormalige paleis!

College van burgemeester en wethouders (college van B&W)

Het college vormt het dagelijks bestuur van iedere gemeente, dus ook van Wassenaar. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de gemeenteraad. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van woningbouwprojecten en het verstrekken van subsidies aan instellingen en organisaties. Het college heeft echter ook eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals het verlenen van vergunningen, het benoemen van ambtenaren en het verkopen van grond.

De burgemeester is voorzitter van het college. Hij werkt samen met de gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur. Het college vergadert wekelijks op dinsdag in Raadhuis De Paauw. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel wordt na iedere collegevergadering een openbare besluitenlijst gepubliceerd.

Ieder lid van het college heeft een eigen pakket (portefeuille) aan onderwerpen waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

De organisatie
De organisatie telt ruim 200 medewerkers en heeft een platte organisatiestructuur. Onze medewerkers staan dicht bij het bestuur en de inwoners. De sfeer wordt gekenmerkt als open en collegiaal, met veel ruimte voor nieuwe ideeën en eigen inbreng. De kernwaarden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht zijn leidend in onze werkcultuur.

Welkom in Wassenaar
Je komt te werken voor een kleine bijzondere gemeente. Een uniek stukje Nederland, waar zo’n 27.000 mensen wonen. Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag met een diverse bevolking; één op de 5 inwoners heeft bijvoorbeeld een internationale achtergrond. Wassenaar is een heel gevarieerde gemeente; met prachtige landgoederen, strand, natuur- en waterwingebied, residenties en de ambassade van de Verenigde Staten.

Net als ieder andere gemeente in Nederland voeren wij een grote verscheidenheid aan taken uit zoals: uitvoering van wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de jeugdhulp. De huisvesting van scholen, de verduurzaming en energietransitie, bestemmingsplannen, woningbouwprojecten, subsidieverstrekking aan o.a. sportverenigingen, zwembad en bibliotheek. Het organiseren van participatie en voorlichting, openbare orde & veiligheid of het mobiliseren van vrijwilligers ten behoeve van maatschappelijke doelen zoals de opvang van 900 asielzoekers of Oekraïense gezinnen.

Ben jij geïnteresseerd en wil je weten waar wij mee bezig zijn? Hier vind je verschillende interviews met collega’s en een aantal video’s waarin collega’s meer over hun werk vertellen.