Poster Wassenaar 2030

Op weg naar Wassenaar 2030

Wassenaar kijkt naar de toekomst: wat willen bereikt hebben voor ons dorp in 2030? In 2020 heeft het college van B&W dit toekomstbeeld als volgt onder woorden gebracht:

Wij werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet.

Deze visie is de kernzin geworden van het programma Op weg naar Wassenaar 2030. Daar vallen 6 programmalijnen onder en aan ieder programmalijn is een collegelid verbonden. Ieder programmalijn bestaat uit verschillende concrete doelen en resultaten. Kijk onder verder en je komt meer te weten over Op weg naar Wassenaar 2030!

Een Veilig, groen en internationaal dorp

Burgemeester Leendert de Lange vertegenwoordigt het programma EEN VEILIG, GROEN EN INTERNATIONAAL DORP. In deze video vertellen een aantal betrokkenen wat er op dit thema al is bereikt én wat de verwachting is voor de komende jaren.

Duurzaam en toekomstbestendig

Wethouder Ritske Bloemendaal vertegenwoordigt het programma DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG. In deze video vertellen een aantal betrokkenen wat er op dit thema al is bereikt én wat de verwachting is voor de komende jaren.

Een dorp in beweging

Wethouder Caroline Klaver-Bouman vertegenwoordigt het programma EEN DORP IN BEWEGING. In deze video vertellen een aantal betrokkenen wat er op dit thema al is bereikt én wat de verwachting is voor de komende jaren.

Denken in mogelijkheden

Wethouder Kees Wassenaar (echt waar) vertegenwoordigt het programma DENKEN IN MOGELIJKHEDEN. In deze video vertellen een aantal betrokkenen wat er op dit thema al is bereikt én wat de verwachting is voor de komende jaren.

Bouwen aan een solide basis

Wethouder Hubert Schokker vertegenwoordigt het programma BOUWEN AAN EEN SOLIDE BASIS. In deze video vertellen een aantal betrokkenen wat er op dit thema al is bereikt én wat de verwachting is voor de komende jaren.

Iedereen doet mee!

Wethouder Inge Zweerts vertegenwoordigt het programma IEDEREEN DOET MEE! In deze video vertellen een aantal betrokkenen wat er op dit thema al is bereikt én wat de verwachting is voor de komende jaren.